Bolesti hlavy a migréna
Bolí mě hlava
Co se děje?
Co dělám?
Co bude?
Chci pomoci
Objednejte se k lékařiBolesti hlavy a migréna

Co bude?

Migréna a ostatní primární bolesti hlavy postiženého člověka většinou obtěžují, snižují dlouhodobě kvalitu jeho života, ale neohrožují ho na životě. To potvrzuje i fakt, že většina nemocných s těmito obtížemi nikdy nenavštíví lékaře (což je jejich velká škoda). Bohužel stále ještě přetrvává názor, že bolesti hlavy jsou nutnou součástí života a že se nesluší jimi výrazněji zaobírat.

V některých případech je nejen vhodné, ale přímo nutné seznámit se svým problémem lékaře a svěřit se do jeho odborné péče.

Při návštěvě lékaře se snažte co nejvíce zapátrat ve své paměti. Připravte se na to, že neoddělitelnou součástí vyšetření bude snaha o co nejpodrobnější vysledování všech okolností předcházejících vzniku a provázejících průběh Vašich stesků. Jistě, může to být již velmi dávno, kdy Vás hlava začala bolet poprvé. Může se Vám také zdát, že spolu určité věci vůbec nesouvisejí. Věřte však, že Vaše tělo není stroj pracující podle přesných norem a každá okolnost, byť nepodstatná, se může na jeho fungování různým způsobem projevit.

Lékař se bude snažit poskládat ze všech malých střípků obraz, který by co nejvíce odpovídal aktuálnímu stavu Vašeho organismu. Na Vás je, abyste se aktivně zapojili a nabídli co nejvíce dílů této skládačky. Jen pak je možné najít tu nejsprávnější cestu, která Vás vyvede zpět z nemoci do zdraví. Pro lékaře je při stanovování diagnózy důležitá znalost intenzity, frekvence, délky trvání Vašich obtíží i všech doprovodných příznaků. Nepokoušejte se zlehčovat ani jeden z nich.

Léčba bolestí hlavy nespočívá jen v předepsání pilulek. Po vyloučení všech možných ostatních příčin je její nejdůležitější součástí změna Vašich dosavadních nežádoucích návyků a vyvarování se rizikovým situacím.

Pozor! Nekontrolovaná a nadměrná domácí léčba některými analgetiky může mít za následek návyk a paradoxně způsobit i rozvoj těžko ovlivnitelných chronických každodenních bolestí hlavy!Nemoc
Příznaky
Diagnóza
Léčba
Lékař
Otestujte se!