Bolesti hlavy a migréna
Bolí mě hlava
Co se děje?
Co dělám?
Co bude?
Chci pomoci
Objednejte se k lékařiBolesti hlavy a migréna

Lékař

Na vzniku bolestí hlavy se může podílet mnoho příčin. Již víte, že existují primární bolesti, nesouvisející s jinými chorobami, a bolesti sekundární, které jsou doprovodným příznakem nebo varovným znamením. Jak ale mezi různými druhy bolesti rozlišovat a jak je správně poznat? Jak pomůže lékař? Jak bude návštěva u něj vypadat? Co všechno Vás čeká?

Hranici mezi "banálními" a vážnějšími bolestmi hlavy a vážnějšími můžeme najít jen obtížně. Obecně lze snad říci, že lékaře je vhodné vyhledat v případě, kdy Vás bolesti hlavy obtěžují do takové míry, že to má negativní dopad na Vaše běžné denní aktivity. Mezi lidmi je obecně rozšířen sklon k podceňování bolestí hlavy a tendence k oddalování návštěvy lékaře - z obavy, "aby neotravovali s takovou maličkostí" nebo "aby se nedozvěděli nějakou špatnou zprávu". Je důležité si uvědomit, že celá řada závažných stavů se může projevovat na první pohled nevýraznými příznaky. Včasné zahájení léčby může výrazně zlepšit průběh choroby a zvýšit šanci na uzdravení.

Řádně vyšetřena by proto měla být každá bolest hlavy!

Ke správné diagnóze může lékaře dovést již při prvním kontaktu s Vámi podrobný rozhovor zaměřený na všechny okolnosti vzniku a průběhu Vašich obtíží (anamnéza). Jednotlivé choroby mohou mít svůj charakteristický průběh, vyvolávající příčiny, frekvenci vzniku, délku trvání a doprovodné příznaky. Vzpomeňte si na všechny detaily. Zásadní je přesný popis charakteru bolesti, její intenzity a umístění. Ano, bolí Vás hlava a s ní třeba i "celý člověk", ale určitě existuje místo, kde je bolest nejsilnější nebo kde vznikla (takových míst může být i víc).

Bolest hlavy je často spojena s celou řadou doprovodných příznaků. Změny v kvalitě vidění, občasné zavrávorání nebo pády, pocit na zvracení nebo třeba až příliš nápadné zapomínání, to všechno jsou věci, o kterých musí lékař vědět.

Návštěvě lékaře obvykle předchází různě dlouhé období více či méně úspěšné domácí samoléčby. Seznamte lékaře se všemi léky, které užíváte nebo jste v nedávné době užívali, popište mu jejich účinky na Váš organismus (které Vám pomohly, které třeba naopak přitížily). Přiznejte i případné vynechání nebo nedůkladné dodržování předepsané léčby.

Některé otázky se budou týkat také Vašich předků a nejbližší rodiny. U migrény i některých dalších chorob je znám rodinný výskyt.

Po úvodním rozhovoru nebo třeba i během něj pak přijde to, proč jste vlastně k lékaři přišli - vyšetření. Při něm je třeba se důkladněji zaměřit na oblast hlavy a krku, ale neopomíjet ani ostatní části těla. Nedivte se proto, když Vás lékař požádá, abyste odložili oděv. Na vzniku bolestí hlavy se může podílet třeba i nesprávné držení těla, poruchy postavení obratlů nebo funkce páteře.

Orientační informaci o funkčním stavu Vašeho nervového systému poskytne lékaři neurologické vyšetření. To tvoří série jednoduchých testů k hodnocení reflexů, koordinace, svalové síly a čití. Kladením otázek "jako pro hloupé" Vám lékař nedává najevo, co si o Vás myslí, ale z Vašich odpovědí získává základní přehled o tom, zda jste orientovaní a v jakém stavu je Vaše paměť a mentální funkce.

V případě, že anamnéza nebo fyzikální vyšetření nedovolují jasně určit, o jakou chorobu se jedná, v případě, že lékař během vyšetřování narazil na některé nesrovnalosti, nebo v situaci, kdy je třeba se pouze ujistit, že je vše, jak má být, následují další, složitější testy a vyšetřovací postupy. Mezi ně patří RTG snímek páteře, počítačová tomografie (CT) a/nebo magnetická rezonance (MR), snímání elektrické aktivity mozku (EEG - elektroencefalografie), event. ultrazvukové vyšetření a lumbální punkce. Jde o pouhý výčet všech možností, rozhodně to neznamená, že Vás čekají všechna uvedená vyšetření.

Rozhodnutí o zařazení jednotlivých vyšetření je na rozhodnutí lékaře. Není měřítkem kvality jeho péče o Vás. V některých případech lze dojít k diagnóze již z rozhovoru a základního vyšetření. V jiných je třeba využít další alternativy.

Výsledkem vyšetření a stanovení diagnózy je léčba určená právě na Vaše problémy. Aby tomu tak skutečně bylo, je nezbytné odpovídat upřímně na otázky a nesnažit se problémy zlehčovat, nebo naopak zveličovat. Jde přece o Vaše zdraví.

Z ordinace lékaře můžete odcházet s receptem nebo třeba "jen" doporučením jak se dále chovat, na co se soustředit, čeho se vyvarovat. V některých případech jsou vhodné opakované návštěvy a kontroly, malá úprava nebo zásadní změna terapie dle aktuálního stavu. Léčba bolestí hlavy může být "během na dlouhé trati". Zázračná pilulka, která Vás okamžitě zbaví všech neduhů, bohužel zatím neexistuje.

Důležité je uvědomit si, co od lékaře a předepsané léčby sami očekáváte a do jaké míry jste schopni dodržovat daný režim. Chronické bolesti hlavy lze prostřednictvím vhodně volené terapie kontrolovat a usměrňovat, ne vždy však zcela vyléčit. Buďte trpěliví. Nechte léčbě Vašich problémů dostatečný prostor.

Vyhledání nejbližšího lékaře s možností objednání.Nemoc
Příznaky
Diagnóza
Léčba
Lékař
Otestujte se!